Kabir SahibEnglish | हिन्दी | Dutch

Manifestatie van God Kabir (KavirDev) in Satyug met de naam Satsukrit

| Tags: Kabir Sahib, Satyug, Satsukrit

सतगुरु पुरुष कबीर हैं, चारों युग प्रवान।
झूठे गुरुवा मर गए, हो गए भूत मसान।।

God Kabir komt in alle vier de Yugas

Vanwege de afwezigheid van Tattavgyan betuigen vrome zielen de twijfel dat God Kabir in de vorm van een wever in Kaashi (Varanasi, India) in Vikrami Samvat 1455 (jaar 1398) was gekomen. Hoe kan deze wever (Dhaanak) van Kaashi de Purna Parmatma KavirDev in de Veda's zijn?

In deze kwestie is het Das's (Sant Rampal Das) verzoek dat deze zelfde Allerhoogste God KavirDev (Kabir Parmeshwar), zelfs voorafgaand aan de kennis van de Veda's, aanwezig was in Satlok, Hij is zelf verschenen in alle vier de yuga's om Zijn echte kennis.

In Satyug met de naam 'Satsukrit'; in Tretayug onder de naam 'Muninder'; in Dwaparyug met de naam 'Karunamay', en in Kalyug verscheen hij met zijn echte naam 'KavirDev' (God Kabir). Afgezien hiervan verschijnt op elk moment door het verkrijgen van verschillende vormen en verdwijnt na het uitvoeren van Zijn leela. Mensen kunnen de God die op dat moment verscheen niet herkennen om leela te verrichten, omdat alle zogenaamde Maharishi's en heiligen God hebben beschreven als vormloos. In werkelijkheid is God in vorm. Hij heeft een zichtbaar menselijk lichaam. Maar het is geen lichaam dat bestaat uit de vijf elementen. Het bestaat uit één element van licht. Wanneer Hij dat wil, verschijnt Hij hier; Hij wordt niet door een moeder geboren omdat Hij de Schepper van alles is.

Allerhoogste God Kabir (KavirDev) was zelf in Satyug verschenen met de naam Satsukrit.

In Satyug had God Kabir de ware kennis uitgelegd aan Garud Ji en Shri Brahma Ji enz. Hij probeerde ook Tattavgyan uit te leggen aan de grote wijze Shri Manu Ji. Maar Shri Manu Ji, die de kennis van God niet accepteerde om waar te zijn, bleef vasthouden aan de kennis van de Veda's die waren gehoord van Shri Brahma Ji en aan de conclusies van de Veda's die hij zelf had afgeleid. Integendeel, Manu ji begon Parmeshwar Satsukrit Ji belachelijk te maken dat je tegengestelde kennis bijbrengt. Daarom gaf hij Parmeshwar Satsukrit een anonieme "Vamdev" (de betekenis van Vam is tegengesteld, bijvoorbeeld de linkerhand is ook bekend als Vama, d.w.z. de tegenovergestelde hand, net zoals de rechterhand ook bekend staat als de rechte hand).

Satsukrit ji werd aangesproken als "Vamdev"

Op deze manier legde God KavirDev Ji, die de naam Satsukrit in Satyug had, de echte kennis toe aan de wijzen en aanbidders van die tijd. Maar de wijzen (Rishis) accepteerden het niet. In plaats van 'Satsukrit Ji' begonnen de wijzen Satsukrit ji aan te spreken als Vamdev.

Alleen daarom wordt in Yajurved Adhyay 12 Mantra 4 vermeld dat Vamdev Rishi de echte kennis van Yajurved correct heeft begrepen en aan anderen heeft uitgelegd.

God Kabir / Kabir in Vedas

Om de kennis van de Heilige Veda's te begrijpen, denk alstublieft:

Yajurved is bijvoorbeeld een heilig boek. Als er ergens een beschrijving in het Sanskriet staat, waar YajuH of Yajum enz. Woorden worden geschreven, dan wordt het ook beschouwd alleen naar dat heilige boek Yajurved te wijzen. Evenzo is de echte naam van de Allerhoogste God KavirDev. We noemden het maar Kabir Sahib, Kabir Parmeshwar in verschillende talen. Veel toegewijden betwijfelen twijfel dat hoe je het woord Kavir als Kabir hebt bewezen. Vanuit het oogpunt van grammatica is de betekenis van KaviH alwetend (Sarvagya). Het is een Das's verzoek dat elk woord enige betekenis heeft. Wat de grammer betreft, werd de taal het eerst gecreëerd omdat de spraak in de Veda's door God is gezegd en de grammeur later door de Rishi's werd gevormd. Het kan defect zijn. In de vertaling van Veda's is grammofoon incoherent en tegenstrijdig. Omdat de spraak in Vedas wordt genoemd via mantra's in coupletten. De mensen rond de stad Palwal noemen Palwal bijvoorbeeld Parwar. Als iemand dat zegt, hoe heb je Palwal als Parwar bewezen? Het is hetzelfde als te zeggen hoe heeft u Kavir als Kabir bewezen. Zoals, in de regionale taal, Palwal stad wordt Parwar; op dezelfde manier wordt Kavir Kabir genoemd, God is hetzelfde. Maharishi Dayanand Ji in 'Satyarth Prakash'Samullas 4 op pagina nr. 100 (gepubliceerd van Dayanand Math Dinanagar) heeft de betekenis van "Devrkama" als "Devar ki Kamna"; door het schrijven van een complete 'R' heeft geschreven (Devr) as (Devar). Er is geen bezwaar of fout in grammatica bij het schrijven en het zeggen van Kavir 'als Kavir, en dan in een andere taal als Kabir. De Purna Parmatma is KavirDev; dit bewijs komt ook voor in Yajurved Adhyay 29 Mantra 25 en Samved Mantra no. 1400, die is als volgt -

Yajurved Adhyay no. 29 Shlok nr. 25
(Vertaald door Sant Rampal Das)

समिद्धोअद्य मनुषो दुरोणे देवो देवान्यजसि जातवेद:। आ च वह मित्रमहश्चिकित्वान्त्वं दूत: कविरसि प्रचेता:।।25।।
समिद्ध:अद्यमनुष:दुरोणेदेव:देवान्यज्असिजातवेद: आ चवहमित्रमह:चिकित्वान्त्वम्दूत:कविर्असिप्रचेता:

SamiddhH – adhya – manushH – durone – devH – devan - yaj - asi – jaatvedH – aa – ch – vah – mitrmahH – chikitvaan - tvam - dootH – Kavir - asi – prchetaH

Vertaling: Vandaag, dat wil zeggen in deze tijd, is het vuur, dat wil zeggen een manier van aanbidding die tegengesteld is aan de Schriften en die schadelijk is, verkeerd geplaatst in het lichaam-achtige paleis van de bedachtzame personen die op de verkeerde manier zijn aanbeden, in plaats daarvan, is de echte manier van aanbidding van de God der goden, Purna Parmatma SatPurush.

De vriendelijke Allerhoogste God die de echte vriend van een levend wezen is en die in de vorm van een boodschapper Zijn gezonde / gezonde kennis brengt, d.w.z. de ware bhakti, is zelf Kabir.

Betekenis: wanneer de Allerhoogste God verschijnt, begeleiden in die tijd alle Rishi's en heiligen, die de voorschriften van de Schriften verlaten, de hele bhakt-gemeenschap door willekeurige manier van aanbidding. In die tijd komt KavirDev, d.w.z. Kabir God, Zelf tot boodschapper van Zijn Tattavgyan, d.w.z. gezonde / gezonde kennis.

Gecombineerde Shlok; Mantra Sankhya 1400 Samved Utarchik Adhyay no. 12 Khand-nr. 3 Shlok nee. 5
(Vertaald door Sant Rampal Das)

भद्रा वस्त्रा समन्या3वसानो महान् कविर्निवचनानि शंसन्। आ वच्यस्व चम्वो: पूयमानो विचक्षणो जागृविर्देववीतौ।।5।।
भद्रावस्त्रासमन्यावसान:महान्कविर्निवचनानिशंसन् आवच्यस्वचम्वो:पूयमान:विचक्षण: जागृवि:देववीतौ

Bhadra – vastra – samanya – vasanH – mahaan - Kavir - nivachnani – shansan - aavachyasv – chamvoH – pooymaanH – vichakshanH – jagrviH – Dev – veetau

Vertaling: Slimme mensen hebben door hun toespraken al instructies gegeven die doen wat we prediken. In plaats van het ware pad van de weg van aanbidding van Purna Brahm te vertellen, maken die slimme mensen door zich te richten op de aanbidding van anderen, in plaats van nectar, respectvol het slokje van de pus van een kookwond, dwz aanbidding van anderen {like, ghost -worship, Pitraworship, shraadhs uitvoeren, aanbidding van de drie gunas (Rajgun- Brahma, Satgun-Vishnu, Tamgun-Shankar) en aanbidding van Brahm-Kaal}. Op dat moment, om de verkeerde kennis tegenover de Schriften te beëindigen, heeft de Allerhoogste-blijmakende Purna Parmatma Grote Kabir, het verwerven van een ander lichaam dat bestaat uit lichtere lichtmassa's (tejpunj) vergelijkbaar met Zijn lichaam in Satyalok, in een lichaam in een gewone kleding {(vastra) de betekenis van 'vastra' is 'kledij' - in de heilige taal wordt het ook 'chola' genoemd. 'Chola' betekent lichaam. Zoals, als een heilige zijn lichaam opgeeft, dan wordt er gezegd dat Mahatma zijn chola heeft verlaten, en door te leven als een gewone man en een aantal dagen in deze wereld als gast te blijven, waarbij hij de ware kennis uitlegt door middel van zijn shabdavali etc, brengt bewustzijn over de verborgen rijkdom van de Sargun-Nirgun kennis van de Purna Parmatma (Allerhoogste God).

Betekenis: in Yajurved Adhyay 5 Mantra 1 wordt bijvoorbeeld gezegd dat 'AgneH TanuH asi' = God heeft een lichaam. Vishnve Tva Somasya TanuH asi = Die Eeuwige God heeft een ander lichaam om te voeden, waarin Hij als een gast voor een paar dagen in deze wereld komt. Hij wekt de God liefhebbende zielen die slapen in de slaap van onwetendheid door Tattavgyan (ware spirituele kennis). Hetzelfde bewijs is in deze mantra dat Purna Parmatma KavirDev, dwz de grote God Kabir, zijn uiterlijk veranderde en die van een gewone man verwierf, enige tijd op aarde voorkomt, en Kavirnivachnani shansan, dwz reciteert Kavir Vaani, waarmee hij de Tattavgyan bewust maakt en de slimme mannen die op dat moment Maharishi's worden genoemd, op basis van valse kennis, in plaats van de nectar van de op schrift gebaseerde ware sadhna, maken respectvol de pus van ongefundeerde manier van aanbidding, dwz maken anderen ongefundeerd doen Sadhna. Op dat moment, Purna Parmatma, door zichzelf te verschijnen, verleent de kennis van op schrift gebaseerde sadhna via Tattavgyan.

Yajurved Adhyay 5 Mantra 1

AgneH TanuH Asi Vishnve Tva Somasya TanuH Asi Vishnve Tva AtitheH Atishyam Asi Vishnve Tva Shyenaay, Tva Som bhrte, Vishnve Tva Agnye Tva RaiH Poshde Vishnve Tva

Introductie: In deze Mantra is er een beschrijving van twee staten van God. In één staat heeft Parmeshwar (Allerhoogste God) een helder lichaam in de hogere ruimten. In de tweede staat zorgt Parmeshwar (Allerhoogste God) in de kleding van een Rishi of een heilige, die een lichaam als een gewone man verwierf, voor alle zielen. Als een 'Atithi', dat wil zeggen een gast komt. De betekenis van 'Atithi' is, een waarvan de aankomstdatum (Tithi) niet vooraf is bepaald. Ook voor aankomst in de vorm van een gast heeft God twee staten. Graag willen -

1). God door een tijdje in de wereld te blijven en het leven te leiden als een gewone man spreidt zijn Tattavgyan uit (ware spirituele kennis). Zoals, God die in Kabir-vorm verscheen, leefde 120 jaar in de stad Banaras (Kaashi). Plotseling verscheen op een lotusbloem in de vorm van een baby, en groeide toen op tijdens het doen van Leela. Na 120 jaar in de wereld als gast te hebben verbleven, ging hij met zijn lichaam naar Satlok [naar zijn persoonlijke plaats].

2). De tweede staat is dat Parmatma door plotseling verschijnen in de vorm van een heilige of rishi of een andere gewone man publiek toekent aan zijn speciale toegewijde. Legt Tattavgyan hem uit en nadat hij zijn Satyalok aan hem heeft getoond, laat hij hem weer achter op aarde. Dan beschrijft die allerhoogste toegewijde de ooggetuige glorie van die Purna Parmatma. Deze handeling is beschreven als die van een Falcon-vogel of een Alal-vogel. Zoals, een Falcon-vogel schiet snel op een andere vogel en neemt het, gaat snel weg; Vergelijkbaar is ook een vogel, die snel naar beneden komt en olifanten oppikt en snel verdwijnt in de lucht. Zoals, God verscheen opeens Sant Nanak Ji aan de oever van de rivier de Bein. Na het tonen van Sachchkhand, d.w.z. Satyalok, verliet hij op de derde dag hem plotseling op de aarde. Daarna loof Sant Nanak Ji de ooggetuige glorie van Purna Parmatma, die aanwezig is in zijn heilige toespraak in Shri Guru Granth Sahib in Mehla Pehla. Evenzo ontmoette Parmeshwar in het jaar 1727 in de vorm van een Jinda Mahatma (een heilige) Sant Garibdas Ji in dorp Chhudani, district Jhajjar (staat Haryana) in een veld genaamd 'Nalaa'. Nadat hij Satlok aan hem had getoond, verliet hij hem dezelfde dag nog op aarde. Hierna beschreef Sant Garibdas Ji het ooggetuige verhaal van de glorie van Parmatma, die aanwezig is in zijn heilige toespraak in het Sad ¢ Granth [heilige boek] "Vaani Garibdas". Op dezelfde manier ontmoette God Sant Dadu Ji, ontmoette Sant Malook Das Ji, ontmoette Sant Dharmdas Ji, ontmoette Sant Gheesa Das Ji, ontmoette de Profeet Mohammed Ji, ontmoette koning Abrahim Sultan Adham Ji. Purna Prabhu ontmoette veel andere Mahatmas3 als een gast op de tweede manier, en verspreidde Zijn Ware Spirituele Kennis (Tattavgyan) en bracht het welzijn van zijn ziel teweeg. Hij ontmoette Aacharya Swami Ramanand Ji en toonde hem Satyalok. Aacharya Swami Ramanand Ji beschreef met zijn eigen ogen de glorie van Purna Parmeshwar Kabir Ji -

Dohoon thaur hai ek too, bhya ek se doye
He Kabir, hum kaarne, aaye ho mag joye

Vertaling: (Agne) Zelfverlichte God (TanuH) met lichaam (asi) is [d.w.z. God heeft een stralend lichaam]. (Vishnve) Voor koestering-bescherming, dwz voor het voldoen aan de vereisten van de zielen van alle loks (Tva) dat (Somasya) Onsterfelijke God's dwz het lichaam van de Eeuwige God (TanuH) (Asi) is [wat betekent, voor koesteren-beschermen dwz voor vervulling de vereisten van de zielen van alle loks, die Onsterfelijke God dwz Eeuwige God heeft een lichaam]. Som Purush, d.w.z. Eeuwige God, treedt de drie loks binnen en ondersteunt iedereen. Hij komt binnen als een gast, d.w.z. verschijnt plotseling [iemand wiens aankomstdatum niet vooraf bepaald is, wordt een Atithi genoemd, d.w.z. een gast.] (Tva) Dat de aankomst van God (vishnve) plaatsvindt door het binnengaan van de drie loks voor koestering - het beschermen van iedereen. (AtitheH) De God, die verscheen als een gast (Atishyam) waardig van gastvrijheid dwz waardig om aanbeden te worden (Asi) is [wat betekent dat de God die als gast verschenen is, waardig is van gastvrijheid dwz het waard is aanbeden te worden] . (Tva) De komst van die God, (Vishnve) voor nuturing, (Som bhrte) voor het bewijzen van eeuwig geluk, d.w.z. voor het vullen met de nectar van Bhakti door het pad van volledige redding te schenken, vindt op twee manieren plaats.

De ene is: (Tva) de komst van die God (Vishnve) vindt plaats gedurende een bepaalde tijd in de wereld, dat wil zeggen dat hij optreedt om de Tattavgyan aan de vrome zielen te geven en om al het comfort te bieden, door leela te doen als een gewone man in de wereld. Zoals, Parmeshwar voor het doen van leela in de vier yuga's, verschijnen in de vorm van een baby en met de tijd opgroeien als een gewone man, leefde hij enige tijd in de wereld. In Kalyug verscheen Purna Parmatma in het jaar 1398 na Christus met de naam Kabir in de stad Kaashi aan een lotusbloem en leefde 120 jaar in de wereld en keerde vervolgens terug naar Satlok met zijn lichaam.

Op de tweede manier, (Tva) komt de komst van die God (Sjyenae) voor als de Shyen-vogel om snel terug te keren. Zoals, een Falcon-vogel of een Alal-vogel schiet snel op andere levende wezens om zijn voedsel en grijpt het, keert snel terug; evenzo verschijnt in de tweede toestand God plotseling om diegenen wakker te maken die slapen in de sluimer van onwetendheid. Hij vertelt de Tattavgyan aan zijn speciale toegewijde en neemt hem mee naar zijn persoonlijke verblijfplaats Satlok. Alle zienswijzen daar laten zien, laat de toegewijde weer op aarde achter. Daarna beschrijft de Godattained devotee de ooggetuige glorie van God. Zoals, God ontmoette Sant Nanak Ji aan de oever van de rivier Bein; bracht hem naar Sachchkhand, d.w.z. Satyalok, en drie dagen later verliet hij hem aan de oever van dezelfde rivier. Zoals, God ontmoette Sant Garibdas Ji in dorp Chhudani, district Jhajjar in de staat Haryana en bracht hem naar Satyalok, en een paar uur later verliet hij hem weer op aarde. Beide voornoemde Mahatma's beschreven de ooggetuige glorie van Parmeshwar die aanwezig is in de heilige rede van beide heiligen. (Tva) Dit zijn de lelama's van die All-capable Parmeshwar, die Hij (Agnye) doet om zelfverlichte te blijven. (Tva) Zijn (Vishnve) aankomst vindt plaats om iedereen te onderhouden door alle loks binnen te gaan. (RaiH Poshde) Die Meester van de afstamming is alleen de ondersteuner van alles. Hij voert alle leelas alleen uit voor de welvaart van zijn levende wezens.

In de volgende Mantra's van de Heilige Rigved is ook de identiteit van de Purna Parmatma gegeven, dat wanneer die Purna Parmatma enige tijd in deze wereld komt om leela te doen, hij een kindervorm verwerft. Dat Purna Parmatma wordt gekoesterd door (AdhanyaH DhenavH) een ongehuwde koe (kalf). Dan, wanneer Hij opgroeit door Zijn leela, vertelt Hij de Tattavgyan over Zijn verwezenlijking en van het gaan naar Satlok d.w.z. van het ware pad van bevrijding door (KavirgirbhiH) Kabir Vaani door middel van gedichten. Daardoor wordt Hij bekend als een beroemde dichter, maar Hijzelf is alleen KavirDev Purna Parmatma die in de derde woning (Dhaam) van bevrijding leeft, Satlok.

Rigved Mandal 9 Sukt 1 Mantra 9 and Sukt 96 Mantra 17-18
Rigved Mandal 9 Sukt 1 Mantra 9

अभी इमं अध्न्या उत श्रीणन्ति धेनव: शिशुम्। सोममिन्द्राय पातवे।।9।।
अभी इमम्–अध्न्या उत श्रीणन्ति धेनव: शिशुम् सोमम् इन्द्राय पातवे।

Abhi – imm - adhnya – ut – shreenanti – dhenavH – shishum - somm - indray – paatve

Vertaling: (Ut) Vooral (imm) deze (shishum) verscheen in kindervorm (somm) van de Purna Parmatma Eeuwige God (indray) door middel van comfort dwz ontwikkeling van lichaam door voeding (paatve) voor de ontwikkeling (abhi) volledig (adhnya dhenavH ) een koe die nooit last heeft gehad van een stier, dat wil zeggen van een maagdelijke koe (shreenanti), wordt bevorderd / gekoesterd.

Vertaling: Deze Purna Parmatma Eeuwige God, die vooral in kindervorm is verschenen, wordt gevoed door een volledig maagdelijke koe (die nog nooit last heeft gehad van een stier) vanwege zijn ontwikkeling door middel van comfort, d.w.z. de ontwikkeling van lichaam door voeding.

Betekenis: Wanneer de Purna Parmatma Eeuwige Purush tijdens het doen van leela, het verwerven van een kindervorm, verschijnt door zichzelf, op dat moment, geeft een ongehuwde koe zelf melk waarmee Purna Prabhu wordt gevoed.

Rigved Mandal 9 Sukt 96 Mantra 17

शिशुम् जज्ञानम् हर्य तम् मृजन्ति शुम्भन्ति वह्निमरूत: गणेन।
कविर्गीर्भि काव्येना कविर् सन्त् सोम: पवित्रम् अत्येति रेभन्।।

Shishum jagyanm hry tam mrjanti shumbhanti vahinmarutH ganen Kavirgeerbhi kavyena Kavir sant somH pavitrm atyeti rebhan |17|

Vertaling: Allerhoogste God (shishum) in de vorm van een menselijk kind (jagyanm) verschijnt opzettelijk en Zijn ware spirituele kennis / Tattavgyan (tam) in die tijd (mrjanti) met zuiverheid (shumbhanti) spreekt / drukt (vahinH) uit die vlammend in het vuur van scheiding voor het bereiken van God (marutH) toegewijden afkoelen als wind (ganen) voor de groep van (kavyena) door poëtisch inzicht, door gedichten (pavitrm atyeti) veel toespraken met zuiverheid (Kavir Geerbhi) Kavir-vaani / spraak ie door Kabir Vaani (rebhan) reciteert door hardop te spreken (Kavir Sant somH) dat Eeuwige Purush ie SatPurush alleen in de vorm van een heilige ie een Rishi is, is zelf KavirDev. Maar door Hem niet te erkennen, begin je Hem een ​​Kavi (dichter) te noemen.

Vertaling: Allerhoogste God verschijnt opzettelijk in de vorm van een menselijk kind en spreekt op dat moment Zijn Tattavgyan / Ware spirituele kennis uit met zuiverheid. Want de groep toegewijden, koel als wind, laaiend in het vuur van scheiding voor het bereiken van God, reciteert vele toespraken door gedichten met poëtisch inzicht door hardop te roepen door Kavir Vaani, d.w.z. Kabir Vaani. Die Eeuwige Purush, d.w.z. SatPurush alleen in de vorm van een heilige, d.w.z. een Rishi, is zelf KavirDev. Maar vanwege het niet erkennen van God, beginnen mensen Hem een ​​Kavi (dichter) te noemen. Maar Hij is alleen Purna Parmatma. Zijn echte naam is KavirDev.

Betekenis: de verteller van Ved, Brahm zegt dat Purna Parmatma KavirDev door te verschijnen in de vorm van een buitengewoon menselijk kind, Zijn echte, zuivere kennis verklaart aan Zijn hans-zielen, dwz vrome volgelingen door middel van Zijn KavirgirbhiH, dwz Kabir Vaani (spraak) als een dichter door zich te richten op het uiten van gedichten en spreekwoorden. Hijzelf is SatPurush Kabir.

Rigved Mandal 9 Sukt 96 Mantra 18

ऋषिमना य ऋषिकृत् स्वर्षा: सहाणीथ: पदवी: कवीनाम्। तृतीयम् धाम महिष: सिषा सन्त् सोम: विराजमानु राजति स्टुप्।।

Rishimna ya rishikrit swarshaH sahastraneethH padviH kavinam Trteeyam dhaam mahishH sisha sant somH viraajmanu rajti stup |18|

Vertaling: De verteller van Ved, Brahm zegt dat (ya) de Allerhoogste God, die komt in de vorm van een buitengewoon kind (kavinam) van beroemde dichters (padviH) die de titel bereikt dwz de rol speelt van een heilige of rishi, die (rishikrt) gecomponeerd door de God verscheen in de vorm van een heilige (sahastraneethH) duizenden toespraken (rishimna) voor de individuen van de heilige natuur dwz de bhakts (swarshaH) is de leverancier van geluk gelijk aan die van de hemel. (sant somH) verscheen in de vorm van Rishi / Saint, Hij is Eeuwige Purush, di alleen SatPurush, die Purna Prabhu (trteeya) derde (dhaam) van de Mukti lok / lok van bevrijding dwz Satyalok (mahishH) zeer stevige aarde (sisha) het opstellen van (anu) na, in een mensachtige vorm (stomp) in de koepel op een hoge heuvelachtige troon (viraajmanu rajti) in een heldere materiële vorm dwz zit in een stralend menselijk lichaam.

Vertaling: De verteller van Ved, Brahm zegt dat de Allerhoogste God die komt in de vorm van een buitengewoon kind, de titel van beroemde dichters bereikt, dwz de rol speelt van een heilige of een Rishi (wijze), de duizenden toespraken gecomponeerd door dat God die als een heilige verschenen is, een leverancier van geluk is die gelijk is aan die van de hemel voor de individuen van de heilige natuur dwz bhakts. Hij, die verscheen in de vorm van een Rishi / heilige, is Eeuwige purush, d.w.z. alleen SatPurush; dat Purna Prabhu, na het vestigen van de zeer stevige Aarde van de derde Mukti lok, d.w.z. Satyalok, in een mensachtige vorm zit in de koepel op de hoge heuvelachtige troon in een heldere materiële vorm, d.w.z. in een menselijkachtig stralend lichaam.

Betekenis: er wordt in Mantra 17 gezegd dat KavirDev een kindervorm verwerft. Dan groeit op terwijl je een goddelijk spel speelt. Vanwege het beschrijven van de Tattavgyan door middel van gedichten, bereikt de positie van een dichter (kavi), dat wil zeggen dat mensen Hem Kavi beginnen te noemen; in werkelijkheid is Hij alleen Purna Parmatma Kavir (God Kabir). De heilige rede die door Hem is gecomponeerd staat bekend als Kabir Vaani (Kavir-toespraak), die troostrijk is als de hemel voor de toegewijden. Diezelfde God die de derde lok van bevrijding instelt, d.w.z. Satyalok, zit in de koepel op een hoge troon in vorm in een helder mensachtig lichaam.

In deze mantra wordt Satlok de derde Dhaam genoemd. Zoals, een is de lok van Brahm die een gebied is van eenentwintig brahmands; ten tweede is lok van ParBrahm dat een gebied is van zeven sankh brahmands; de derde is de Ritdhaam, d.w.z. Satlok van Param Akshar Brahm, d.w.z. Purna Brahm.